Dzień Nauczyciela w Gimanzjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dnia 14 października odbyła się uroczysta akademia z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną zorganizowały p. Magdalena Słowik, p. Svitlana Poberezhna oraz p. Justyna Tomiło. Oprawę muzyczną przygotował p. Dyrektor Andrzej Pachla. W inscenizacji udział wzięli uczniowie klasy II B.

Po zakończeniu akademii odbyła się część oficjalna, na której p. Dyrektor złożył życzenia i podziękowania wszystkim nauczycielom. Szczególne wyróżnienia otrzymały: p. Zofia Bodes, p. Elżbieta Pochylczuk i p. Irena Tracz w uznaniu zasług pracy dydaktyczno-wychwawczej w roku szkolnym 2007/2008. Uwieńczeniem tego spotkania było wręczenie wiązanki kwiatów na ręce p. Dyrektora wszystkim pedagogom przez przewodniczącą Rady Rodziców p. Bożenę Musiej. Otrzymany kosz słodyczy został rozdany wszystkim uczestnikom akademii za uświęcenie tego dnia.

Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       text_alt


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie


Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie       Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie

Wstecz